Dreving trenings cadetti

Det er fohandlet frem en pris på Kr. 800,- inkl. mva. for settet.

Kartingseksjonen har bestemt at det skal innføres fast dreving og turtallsperre i treningscadetti.

SK Servise garanterer at prisen vil vare frem til påske, etter dette vil prisen bli justert opp.

Det er ikke innbytte av det gamle utstyret.

Den faste dreving er satt til 10 T foran og 72 T bak.

Info fra Kartingseksjonen NBF

Kartingseksjonen har invitert hovedorganisasjonene NMK, KNA og FMK til dialogmøte i begynnelsen av februar. NBF håper dette vil bringe frem mange nye momenter for hvordan kartingen i Norge vil bli i fremtiden

NBF ønsker forslag på personer som ønsker å oppgraderes til juryledere, Forslag på kandidater må komme fra klubbene og kandidaten må være jurymedlem fra før.

Vi er avhengig av rekrutering til slike jobber og oppfordre klubbene til å finne kandidater gjerne blandt sine unge tidligere aktive.

Info ang lisenser og Gnist