Nytt fra Kartingseksjonen

Kartingseksjonen informerer om dispensasjon i NM reglement.
Seksjonen har i møte 04. juli gitt dispensasjon fra bestemmelsen
“Reglement for Norgesmesterskap pkt 8. Poengberegning” vedr. minimum antall deltakere.
Dispensasjonen gir mulighet for at dersom det er minimum 10 deltakere i en NM klasse kan det tildeles Norgesmestertittel.

Kartingseksjonen informere om endring i teknisk reglement.Dimensjon på dekk.
Kartingseksjonen informerer om endringer i teknisk reglement for klassene
Formel Yamaha
KF3
Formel Rotax
Formel Production
Gjelder dimensjon på fremfre dekk.
Se reglementsidene.

Sammenlagt resultater Sommercup 2012

Cadetti
Mini
Jr. 60
Yamaha
Production
Rotax