NBF ønsker forslag på personer som ønsker å oppgraderes til juryledere, Forslag på kandidater må komme fra klubbene og kandidaten må være jurymedlem fra før.

Vi er avhengig av rekrutering til slike jobber og oppfordre klubbene til å finne kandidater gjerne blandt sine unge tidligere aktive.

Comments are closed.