Info lisenser 2022

Fører-, ledsager- og funksjonærfakturaer for 2022 sendes ut fra NBF ca. 10 desember til de som har fått faktura i 2021.
Har du ikke mottatt faktura fra NBF i 2021, men ønsker lisens for 2022, må du ta kontakt på e-post info@bilsport.no


Vognlisens
fakturaer sendes ikke ut automatisk. Man må be om fornyelse.

Her er det forskjellige regler i forhold til hvilken gren man deltar i.

Bilcross, Rally, Rallycross, Racing, Drifting, og Dragrace må sende inn årskontroll.

Ved utstedelse av vognlisens for nybygd kjøretøy eller eierskifte må årskontroll sendes sammen med vognlisenssøknad.

Streel Legal, Crosskart, Offroad-grenene og Karting: Det er ikke krav om årskontroll for disse grenene.

Ved utstedelse av vognlisens for nybygd kjøretøy eller eierskifte må vognlisenssøknad fylles ut og sendes inn til NBF.

Ved fornyelse av vognlisens (samme kjøretøy og samme eier som sist) sender man inn dette skjema HER

Evt kan fjorårets vognlisens sendes NBF med påskrift om fornyelse til info@bilsport.no


ALLE
 fakturaer kommer i Gnist. I tillegg vil man motta faktura som e-faktura om man har det eller på e-post.

Du finner alle typer lisenssøknader på hjemmesiden vår:

https://bilsport.no/lisenser/

Vi setter STOR pris på om dere benytter de digitale skjemaene 🙂 Alle dokumenter som årskontroller, tollpapirer o.l. kan vedlegges!

Martinius Stenshorne ble bilsporttalentet 2021