Oppdatert info om Covid 19

et er innført svært strenge tiltak for å bekjempe spredning av Covid-19-smitte i en rekke kommuner i Oslo-området i løpet av helgen. Dette vil dessverre også påvirke bilsportsaktivitet i disse kommunene.

Det som er viktig for en klubb som skal ha et arrangement nå er at man har tett og god dialog med kommunens helsemyndigheter, det vil i praksis si kommuneoverlege. Det er slik at det lokalt kan innføres strengere tiltak enn det som er nasjonalt bestemt. Det er med andre ord forskjellige bestemmelser i forskjellige kommuner, derfor er denne dialogen svært viktig. Bruk våre smittevernregler og veiledere i denne dialogen, slik at kommuneoverleger ser at vi har ivaretatt kravene til begrensning av mulig smittespredning. bilsportens retningslinjer og veiledere.

Mer info:
https://bilsport.no/oppdatert-informasjon-om-covid-19/

Da er IAME Serie klar:

www.X30.no

Da er terminlisten ROK CUP klar, all info på link


https://www.vortexrok-norway.com h

Fra og med 2021 vil følgende endringer komme i bilsportboka:

Treningscadetti: Her blir det en minimumsvekt på 95Kg på Norswift og Rakett 60.
Drevingen er som tidligere fast på begge disse.
Aldersgrensen for treningscadetti vil være 6-8 år.

Cadetti: Her vil vekten settes opp til 105Kg igjen slik den var i 2019. Aldersgrensen for denne klassen settes fra 8-10 år.
Det blir også innført fast dreving som blir nytt i 2021. Følgende dreving SKAL opprettholdes til en hver tid 10/75

I Mini blir det ingen store forandringer med unntak av alder som blir fra 10-13 år.

Det er nå svært viktig til året på treninger at dette med vekt og drev samt andre tilpasninger for klassene beskrevet i bilsportboka blir fulgt opp på treninger. Dette er tiltak NBF mener skal være ett ledd i og få ned hastighetene.

NBF gjør også oppmerksom på at det ikke tillates å kjøre med datalogging av eksos temp. på noen måte på Norswift motorene.

Nye medlemmerKarting seksjonen 2021

Glenn Fossen Leder
Rune Bekkevold, sekretær

Emil Heyerdahl  (NY)
Ken Amundsen ( NY)