Midt Norsk Cup 2017

Etter ett godt samarbeidsmøte mellom klubbene KNA Nordvest, NMK Molde, NMK Halsa og NMK Frøya er det kommet frem til følgende:

Første runde går  10 Juni på Frøya.
Andre runde går   29 Juli i Molde.
Tredje runde går    9 September på Halsa.

 

Endringer i NBF`s sekretariat

Bilsportforbundets resepsjonist Lena Lysen har valgt å ta mer utdannelse, å slutter i NBF. Dette gjør at det er foretatt noen rokkeringer i sekretariatet. Lena har vært resepsjonist/sekretær i NBF og blant ansvar for sentralbordet og utstedelse av lisenser til førere.
Denne stillingen overtas fra i dag av Stine Majorsæter som er godt kjent etter en lang tid som ansatt i NBF, og vil heretter betjene NBFs resepsjon og sentralbord.

Dette medfører at Helen Thorgersen tar over de fleste av Stines tidligere oppgaver. Helen vil  heretter være på plass i NBFs sekretariat på heltid, og blir sekretær for både Racingseksjonen, Kartingseksjonen, Driftingseksjonen og eventseksjonen. I tillegg blir Helen kursansvarlig i NBF.

Info fra Kartingseksjonen

Dem minner om at alle søknader om lisenser sendes til: info@bilsport.no  (lisensavdelingen).

Spørsmål til Kartingseksjonen sendes: karting@bilsport.no

Til klubber:
All informasjon vedr. kurs sendes: karting@bilsport.no
All informasjon vedr. arrangement sendes også til samme mail adresse.

Vestlandsmesterskapet i Gokart 2017

I god X30 ånd vil det være gromme premier i totalsammendraget under Vestlandsmesterskapet for klassen X30 også i 2017.

Om det blir over 5 stk i X30 Master(over 30år) i Vestlandsmesterskapet, vil SK Service også her sette opp en premie.

Her må de over 30 år selv passe på å melde fra at de kjører via: post@X30.no

 

Read More

Tidligere klubber som har vært NAF avdeling

Oversikt pr dags dato på frittstående Motorsportsklubber tilsluttet NBF, som er tidligere NAF Motorsport:

Her er dem :
Hordaland
Ringerike/Eggemoen
Rogaland
Kristiansund
Østfold
Oslo
Asker og Bærum

Info ang banen hos Hebbe

Med varmegrader og overvann på isen,så tror dem ikke at det blir kjøring hos Hebbe i helgen. Ikke meldt kuldegrader før mandag. Så sjekk før dere kjører oppover til Sigdal. Denne info har jeg fått av en som har vært der idag 🙂

Oppdaterte terminlister pr 19. januar

Oppdaterte lister finner dere her: https://bilsport.no/wp-content/uploads/2012/09/Terminliste-pr-19.-januar-2017.pdf