Da er IAME Serie klar:

www.X30.no

Da er terminlisten ROK CUP klar, all info på link


https://www.vortexrok-norway.com h

Fra og med 2021 vil følgende endringer komme i bilsportboka:

Treningscadetti: Her blir det en minimumsvekt på 95Kg på Norswift og Rakett 60.
Drevingen er som tidligere fast på begge disse.
Aldersgrensen for treningscadetti vil være 6-8 år.

Cadetti: Her vil vekten settes opp til 105Kg igjen slik den var i 2019. Aldersgrensen for denne klassen settes fra 8-10 år.
Det blir også innført fast dreving som blir nytt i 2021. Følgende dreving SKAL opprettholdes til en hver tid 10/75

I Mini blir det ingen store forandringer med unntak av alder som blir fra 10-13 år.

Det er nå svært viktig til året på treninger at dette med vekt og drev samt andre tilpasninger for klassene beskrevet i bilsportboka blir fulgt opp på treninger. Dette er tiltak NBF mener skal være ett ledd i og få ned hastighetene.

NBF gjør også oppmerksom på at det ikke tillates å kjøre med datalogging av eksos temp. på noen måte på Norswift motorene.

Nye medlemmerKarting seksjonen 2021

Glenn Fossen Leder
Rune Bekkevold, sekretær

Emil Heyerdahl  (NY)
Ken Amundsen ( NY)

Info

Big Prize 2020

Info : Big Prize 2020 er utsatt grunnet Corona situasjonen i Indre Østfold.

Banen blir også stengt for en periode, derfor ingen trening dagene fremover.

Nye Homologeringsdokumenter til Norswift 60CC – N er lagt ut på NBF sine hjemmesider.