Info fra Kartingseksjonen ang homologeringsdokumenter og ledsagerlisens

Kartingseksjonen har besluttet å ikke lenger kreve Homologering av motorer som inngår i klasser som er drevet av importører/promotorer.
Dette gjelder i første rekke SK Servise AS, Norswed Raceingkart og Gravdal Motor. De tekniske spesifikasjoner for klassene vil fortsatt bli liggende på NBF hjemmeside.

På bakgrunn av at dem har fått flere spørsmål så vil dem her komme med følgende informasjon om ledsagerlisens:
Generelle retningslinjer sier.
9.5 Ledsagerlisens
9.5.1 Det kreves obligatorisk ledsagerlisens for ledsager til førere under fylte 18 år.
9.5.2 Lisensen er personlig, og må derfor utstedes i ledsagerens navn.
9.5.3 Anmelder/ledsager melder på deltageren og har det fulle ansvaret for denne under løpet.
9.5.4 Innehaver av ledsagerlisens kan kun anmelde en fører i et løp med mindre førerne er søsken.
9.5.5 I forbindelse med trening kan innehaver av ledsagerlisens ha ansvaret for inntil to førere.
9.5.6 Ledsager kan ved skriftlig fullmakt overføre ansvaret til en annen. Denne må være over 18 år og inneha gyldig lisens.
9.5.7 Som ledsagerlisens godkjennes alle personlige lisenser.
9.5.8 Ledsager er underlagt de samme plikter og rettigheter som andre lisensinnehavere.

Tips til klubbene ang web påmelding

Hadde vært flott om flere klubber, kan bli med å bruke denne web løsningen for sine løp.

Så vår oppfordring er og ta i bruk dette påmeldingsysteme , dersom dere ikke allerede har gjort det.

De av dere som skal arrangere løp i år kan enkelt melde løpene deres opp NÅ med engang, slik ser man når løp kommer.

Løpene vil ikke være aktive for påmeldinger før tilleggsreglene ligger på plass.

http://gokartrace.no/

Viktig info vedr. bensin fylling til Vårløpet

Jonas W. Bråten`s Minneløp 12.mai

Påmeldingen til løpet er nå åpen: http://gokartrace.no/lopsliste/

Teknisk kontrollør Formel K

Teori fredag 27/4 kl. 18.00 – 21.00 på Varna Kartring
Praksis under løpet lørdag
Pris: Kr. 800,- (klubben blir fakturert etter kurset)
Instruktør: Roy Simensen
Påmelding: karting@bilsport.no

Stian Sørlie Msp. ny distributør av Le Cont dekk

SK Servise AS
Heliveien 2 1820 Spydeberg
Ny distributør av LeCont enhetsdekk for karting i Norge

Invitasjon til Nordisk Karting Serie