NBF`s tjenester er tilgjengelige

Norsk Bilsport, som all annen idrett, er påvirket av Koronaviruset. I dugnaden for å begrense smittespredning er det forbud mot både løp og trening på alle bilbaner. Det er imidletid fullt mulig å forberede seg til sesongstart og for eksempel sørge for å ha lisenser i orden for storinnrykket kommer.

NBF har også stengt sitt kontor for publikum, men vi er fullt operative og de aller fleste tjenester utføres. Normalt er dette tiden for et veldig stort press i forhold til fornyelse og utstedelse av vognlisenser. Men naturlig nok er det ikke normale tider i lisensavdelingen.
Vi oppfordrer imidlertid alle til å forberede seg til sesongstart og ikke vente med å ordne lisenser, for da vil det bli et enormt trykk og ventetid.
Det er ikke vanskelig å komme i kontakt med vårt kontor. Det er betjent, på tlf. 23 05 45 00 og E-post info@bilsport.no. Vi ekspederer lisenser fortløpende.

Teknisk årskontroll
Det er heller ikke noe i veien for å få utført teknisk årskontroll. Liste over tekniske årskontrollører finner du her: https://bilsport.no/arrangorportal/autoriserte-funksjonaerer/

Selvfølgelig må en ha respekt for at enkelte årskontrollører ikke ønsker å utføre kontroll i disse dager, men det det skal ikke være noe i veien for at man kan gjøre det ved å følge Folkehelseinstituttets retningslinjer https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/ .

Dersom man har symptomer på Korona bør man selvfølgelig ikke bestiller en årskontroll, og en årskontrollør som har det samme bør ikke påta seg oppgaven. Ved kontroll må en holde avstand, og det anbefales at kontrollør bruker gummihansker.

Spørsmål rundt tekniske utfordringer kan rettes til våre teknikere:

Jan Egil Jenssen jan.egil.jenssen@bilsport.no tlf. 906 35 308
Tommy Kristiansen: tommy.kristiansen@bilsport.no tlf. 936 60 818
Rune Bekkevold: rune.bekkevold@bilsport.no tlf. 928 25 367

Skjemaer for lisenssøknad finner du her https://bilsport.no/arrangorportal/skjemaer/

Arrangører
For arrangører er det også fullt mulig å søke om arrangørlisens. Men det er vanskelig å si når vi får arrangere løp igjen. Det er i hvert fall ikke før 14. april.
Alle henvendelser om terminlister og arrangørlisenser kan rettes til:
Torill Raknerud, arrangor@bilsport.no, tlf. 959 08 465.

NM-arrangører må ha en tett dialog med aktuell grenansvarlig (se liste lenger ned i saken), dersom de ønsker å utsette NM-løp/NM-runder. Kommunikasjon vedrørende endringer når det gjelder NM gjøres av NBF og ikke den enkelte arrangør. 

Baneinspeksjon
Er det baneeiere som trenger baneinspeksjon og fornyelse av banelisens før sesongstart vil vi også så langt det er mulig håndtere det.
For avtale om baneinspeksjon eller andre spørsmål rundt baner og sikkerhet:
Tom Vidar Kaasa, tom.kaasa@bilsport.no, tlf. 909 50 765


Spørsmål rundt grener

Ved spørsmål rundt forskjellige grener er våre kontaktpersoner:

Bilcross, Rallycross, Bakkeløp og Crosskart:
Vera Bakke Andresen,  vera.bakke.andresen@bilsport.no,  tlf. 41 90 54 54

Racing og drifting:
Helen Thorgersen, helen.thorgersen@bilsport.no , tlf. 907 43 879

Rally, autoslalåm og challenge:
Jan Egil Jenssen: jan.egil.jenssen@bilsport.no tlf. 906 35 308

Karting:
Rune Bekkevold: rune.bekkevold@bilsport.no tlf. 928 25 367

Offroad, Biltrial og Terrengtouring:
Torill Raknerud, offroad@bilsport.no, tlf. 959 08 465

Dragracing og street legal:
Tommy Kristiansen: tommy.kristiansen@bilsport.no tlf. 936 60 818

Talentutvikling, Team Norway:
Atle Gulbrandsen,  atle.gulbrandsen@bilsport.no,   tlf. 905 17 602

Benytt tiden nå gjør gokarten 🏎 og fører klar 🏁 Vi håper at vi får kjørt løp så snart som mulig. 🤞

Forgasseren Cadetti og Mini


Status på nye Forgassere og Coilere til Norswift Cadetti/Mini for 2020 sesongen.

SK Service AS og IAME S.p.A har dessverre hatt utfordringer som har gjort at de ikke klarte å levere de nye settene til oppsatt dato.

Ny dato satt til senest 15. Mars 2020, men kommer ting inn før så blir det opplyst om og sendt ut.

Bakgrunnen for forsinkelser har vært:

  • Mini forgasser manglet en merking noe som gjorde at alle forgasserne måtte sendes tilbake.
  • Cadetti gasser ble først testet som en prototype med et innsats i venturien. Dette ble gjort i Spania i begynnelsen av januar. 
  • Alle coiler blir testet før de går ut av fabrikken og når produksjon ble satt i gang så fant man en feil slik at man måtte produsere alt på nytt. 

Den nye Mini forgasseren er på lager hos SK Servise AS.

Innbytte prisen er fortsatt 1280,- Inkl mva for alt du trenger. 

Innbytte perioden er forlenget til 30. Mars 2020

Det tillates innbytte av en forgasser og en Coil pr. motornummer.

Gammelt produkt må leveres inn før man får nytt ut. 

Det tillates at restriktor i eksos bores opp til maksimalt 14,0 mm på Cadetti (I 2019 12,5mm)

Vi kan også presentere noen glad nyheter.  

  • Under Vårløpet på Varna vil Tillitson være til sted og yte service til alle Cadetti, Mini og X30 fører som bruker forgassere fra dem. 
  • Det har også vært bekymring i miljøet om at noen skulle kunne jukse med coiler og maks RPM, derfor låner IAME nå ut en test benk som Teknisk kan bruke på Norswift og X30. Her kan man sjekke både tennings kurve og maks RPM.

Har dere spørsmål kan de rettes til importør SK Service på post@stianmotorsport.no eller 69 83 84 06 

Vi henviser også til tidligere info om nytt sett til Norswift motoren: https://bilsport.no/forgassere-i-klasse-mini-og-cadetti/

Info vedr coil fra Kartingseksjonen

Informasjon vedrørende farge på Coiler som skal benyttes i Kartingklassene Mini, Cadetti og Trenings Cadetti

Dette er fargene på Coiler som skal benyttes i Kartingklassene Mini, Cadetti og Trenings Cadetti.

19/3-2020
NBF Kartingseksjonen

NM 2020

NMK Andebu har valgt å trekke seg som årets NM arrangør 2020.
Dette grunnet uoverensstemmelse med flertallet i kartingseksjon, Bilsportforbundet.

Dem vil gjennomføre HÅSKEN GRAND PRIX som planlagt .
Lørdag 23 Mai 🏁
Torsdag 21 Mai og Fredag 22 Mai Løpstrening.

Alle gleder seg og ønsker dere velkommen til Håsken Grand Prix .