ITALIATUR SOUTH GARDA OKTOBER TIL MARS

Norswed racingkart kjører lastebil med henger til Italia 30.september. Denne skal stå på South Garda Karting til etter Wintercupen som går i slutten av februar 2018.

Her kan du bestille plass til din gokart pluss utstyr. Dette gir deg mulighet å dra ned helger, langhelger eller når du måtte ønske gjennom hele vinteren for å trene. 
South Garda Karting kjører bla løp som:
Trofeo Høstfinale 8. Okt
Rok Internasjonale Finale 14. Okt
Sjekk www.southgardakarting.it for mere info

Pris for frakt ligger på mellom kr.4.500,- og 5000,- inkl mva, avhengig av hvor mange vi blir.

Tilbudet er for alle uavhengig merke du kjører😊

Bindende Påmelding innen:12. September til:  post@norswed.no

Søknad om NM / NC 2018

Søknader om NM løp 2018 må være innsendt senest 15. september 2017.

karting@bilsport.no

 

Påmeldingen til Høstfinalen er åpen

Jorunn Ingebretsen sitt bilde.

http://www.varna.no//pameldinglop/

NM Poeng KZ 2

Avgjørelsen ang NM poeng for KZ2 er som følger, og er innenfor vårt mandat og myndighet:

Poengsummen fra første NM runde hos KNA Klepp er grunnlaget for kåring av Norgesmester i KZ2 for 2017. Alle fire poengsummer teller.
Det deles ikke ut NM poeng fra andre NM runde hos NMK Kongsberg på grunn av antall deltagere klassen. Deltagerantallet tilfredsstiller ikke minimumskravet.

1. Tore Valvik, Gullmedalje KZ2
2. Nikolai Stien, Sølvmedalje KZ2
3. Espen Indrebø Liseth, Bronsemedalje KZ2

Tidsskjema Håskenracet 19. august

Tidsskjema Håskenracet 19.aug 2017

FØRERKONTAKT UNDER HÅSKEN GRAND PRIX 27

Info fra Kartingseksjonen

Tidligere i år informerte NBF om at det var parallellimport av IAME NorSwift motorer fra Sverige. NBF kunne ikke få bekreftet at disse var i overenstemmelse med reglementet. De aktuelle motorene er nå kontrollert hos produsenten og dem kan bekrefte at de aktuelle motorene både var og er i henhold til vårt homologeringsdokument og tekniske spesifikasjoner.
Det er beklagelig at en slik situasjon oppstår. Avtalen med produsenten er helt tydelig på at parallellimport ikke skal forekomme. IAME beklager situasjonen og har påtatt seg ansvaret, og kontrollert aktuelle motorer for egen regning.

Slik beregnes NM /NC poengene

Det er til sammen fire resultatlister i hvert løp som er grunnlaget for poengberegning. Det tildeles poeng til 15 førere i hver finale, pluss sammenlagt plassering i finale 1 og finale 2. Beregningen av sammenlagt plassering finale 1 og 2 gjøres ihht §750.6 på samme måte som i innledende omganger. 
»Samtlige deltakere får plass-siffer etter skalaen 0 – 2 – 3 osv.» Som skillekriterie brukes beste plassering i en av finalene (1 og 2), deretter beste plassering i finale 2. Dette har nok ikke kommet godt nok frem og det er beklagelig.
Til slutt strykes den dårligste poengsummen i hvert av løpene slik at det til sammen er seks poengsummer som gir det endelige resultatet. Det vil være er en appellfrist på poengberegningen slik at alle poengsummene blir stående inntil alle poengene er fordelt etter det siste løpet.
Read More