Junior 125 Cup Vestlandsmesterskapet 2022


Styret i Vestlandsmesterskapet Formel-K har fått dispensajon om å kjøre en Jr 125 cup i Vestlandsmesterskapet 2022. Denne klassen vil bestå av Rok Junior, X30 junior og Rotax junior.
Klassen vil bli kjørt etter gjeldende reglement i Vestlandsmesterskapet og på de ordinære løpene til Sunnfjord,Bergen,Haugesund og Klepp.
Løpsopplegget blir som følger; Rok junior, X30 junior og Rotax junior kjører sammen som en klasse.
Det vil bli Junior Rok cup vest med verdensfinale som første premie som vanlig. Dette blir kjørt som egen klasse som før. Jr Rok kan delta i begge klasser, Jr 125 og Jr 125 cup. Meir info om Rok cup her:
https://www.vortexrok-norway.com
Valg av klasse som den enkelte Rok junior sjåfør ønsker å kjøre velger en ved påmelding.

NMK Mesterskapene 2022

https://www.nmk.no/informasjon/nyheter/vis/?T=NMK%20Formel%20K%20komite%20-%20NMK%20mesterskap%202022&ID=28422&af=1

Pressemelding: Covid-19-støtteordningene for idrett godkjent av ESA

ESA har nå godkjent forlengelsen av de to covid-19-støtteordningene Tilskuddsordning for frivillig sektor som følge av covid-19 og Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

– Det er gledelig at ordningene nå er godkjent, og at det kan åpnes for søknader hos Lotteri- og stiftelsestilsynet i løpet av neste uke. Ordningene videreføres med samme innretning som i fjor høst, og vi hever dekningsgraden til 70 prosent for avlyste arrangementer og aktiviteter, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Regjeringa har besluttet at ordningene skal forlenges fram til og med juni 2022. I denne perioden er det lagt opp til to søknadsfrister.

Søknadsfrist i begge ordningene er 20. april for arrangementer og aktiviteter i perioden 1. januar til 31. mars 2022.

For å kunne søke i de to ordningene må man være registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet. Dersom myndighetspålagte restriksjoner, råd og anbefalinger knyttet til covid-19 legger begrensninger på gjennomføring av aktiviteter og arrangementer, kan organisasjonene søke om å få dekket en andel av sine merkostnader og mindreinntekter. Det kan mottas støtte for både nedskalerte og avlyste aktiviteter og arrangementer.

Ordningene forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og det vil legges ut oppdatert informasjon om søknadsprosessen på lottstift.no om kort tid.

Elina til Academy

https://bilsport.no/elina-lie-rolfsen-i-fia-karting-academy-trophy/