Håskenracet 27.aug Påmeldingen til Håskenracet er nå åpen, trening fredag

https://gokartrace.no/

Påmelding til Toveisen er åpen

https://gokartrace.no/lopsliste/

Info fra NMK Kongsberg gokart

Trening i morgen fra kl 9-14 Dette er siste trening før sommerferien.
Altså sommer stengt i uke 28-29-30. Vi starter opp igjen med trening tirsdag 2. august.

Nytt medlem i Kartingseksjonen

NBFs styre har oppnevnt Frode Solberg, NMK Trøgstad, som nytt medlem av kartingseksjonen.
Frode Solberg erstatter Emil Heyerdahl i kartingseksjonen. Emil er ung og har vært en god ressurs i seksjonen, men har i år fått et program i internasjonal racing som gjør at han er mye på reise og ikke har mulighet til å bruke nødvendig tid til seksjonsarbeid.

NMK Sommercup

Etter flere timer med arbeid, har NMK tatt flere runder for og kunne finne en erstatter for NMK Sommercup i Gokart.

Etter tilbakemeldinger fra aktive som har sagt seg villig til å hjelpe til for og få dette til, har vi funnet nye løsninger.

Forutsetningen for at vi skal få dette til sammen i år, er at vi alle kan bidra med det vi kan.

NMK Modum & Sigdal trenger hjelp av dere foresatte. Fint med en tilbakemelding på hva dere har tid / muligheter og kompetanse til å bidra med. Om det er i kiosk eller annen teknisk oppgave.
Dette sendes til glenn@foss1.com

Påmeldingen vil åpnes igjen frem til onsdags kveld 23:45

NMK Modum & Sigdal har stilt seg til disposisjon i samarbeid med andre NMK Klubber.
NMK Sommercup kjøres 11., 13. Og 15. Juli,
Uke 28.

Påmeldingen består i sin helhet, dersom du ikke tenker å delta på NMK Sommercup bes det om at avbud sendes til Charlotte@foss1.com

NMK Karting.

Vi håper flest mulig blir med så får vi dette til sammen i år.


Info til alle karting venner

Hei Gokart venner.
Det jobbes iherdig med et alternativt arr. etter at Kongsberg har avlyst.
Info kommer så fort vi har klarert .Mvh NMK Karting

NMK Sommercup avlyst