Info Junior 125 motor

Info fra Kartingseksjonen

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra miljøet har kartingseksjonen jobbet frem en løsning for forgassere og coil med turtallsperre i klassene Mini og Cadetti.

Løsningen er testet av en rekke førere og på flere baner.

Forgasserne er av samme type som brukes i X-30, men med mindre venturi.

Forandringen innføres fra 2020

 Mini:

13.500 o/min for Mini klassen, ny forgasser er Tillotson HW 34 B

Det tillates innbytte av en forgasser og en Coil pr. motornummer.

Dette til en innbyttepris på kr. 1280,- inkl mva

Cadetti:

12.000 o/min for Cadetti klassen. Ny forgasser er Tillotsen HW 47 A

Det tillates innbytte av en forgasser og en Coil pr. motornummer.

Dette til en innbyttepris på kr. 1280,- inkl mva

I tillegg tillates det at restriktor i eksos bores opp til maksimalt 14,0 mm.

Innbytteperioden vil vare til 15. Februar 2020.
Importøren forventer å ha dette tilgjengelig fra Desember

Info fra NBF

Styreweb, som er vår dataleverandør for utsteding av lisenser, har for tiden store utfordringer. Deres server er nede, og har vært det siden helgen. Følg driftsmeldingene på Styreweb.

Inntil problemet er løst vil vi finne andre løsninger for dere som skal kjøre løp førstkommende helg. Mangler dere lisens, send mail til info@bilsport.no. Skriv i emnefeltet: Lisens til helgen. Legg ved søknad og skriv hvilket løp dere skal kjøre.

Forslag til reglementsendringer

Alle forslag om endringer i reglement må være innsendt senest 20. september 2019.

Søknader om NM løp 2020 må være innsendt senest 20. september 2019.

Søknadsskjema finnes her

Søknader og forslag sendes til de respektive greners seksjoner: karting@bilsport.no