Slik beregnes NM /NC poengene

Det er til sammen fire resultatlister i hvert løp som er grunnlaget for poengberegning. Det tildeles poeng til 15 førere i hver finale, pluss sammenlagt plassering i finale 1 og finale 2. Beregningen av sammenlagt plassering finale 1 og 2 gjøres ihht §750.6 på samme måte som i innledende omganger. 
»Samtlige deltakere får plass-siffer etter skalaen 0 – 2 – 3 osv.» Som skillekriterie brukes beste plassering i en av finalene (1 og 2), deretter beste plassering i finale 2. Dette har nok ikke kommet godt nok frem og det er beklagelig.
Til slutt strykes den dårligste poengsummen i hvert av løpene slik at det til sammen er seks poengsummer som gir det endelige resultatet. Det vil være er en appellfrist på poengberegningen slik at alle poengsummene blir stående inntil alle poengene er fordelt etter det siste løpet.

Poengene fordeles slik:
De 15 beste plasseringene tildeles poeng etter følgende skala:
25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

Det vil si at fra plassering 16 gis det ikke NM/NC poeng, og blir dermed ikke rangert i NM/NC sammendraget. NBF vil jo at alle som har deltatt skal stå på listen, selv om det ikke er noen poeng å rangere etter, så dem ser på hvordan dem skal gjøre det.

Comments are closed.