Info fra Kartingseksjonen

Tidligere i år informerte NBF om at det var parallellimport av IAME NorSwift motorer fra Sverige. NBF kunne ikke få bekreftet at disse var i overenstemmelse med reglementet. De aktuelle motorene er nå kontrollert hos produsenten og dem kan bekrefte at de aktuelle motorene både var og er i henhold til vårt homologeringsdokument og tekniske spesifikasjoner.
Det er beklagelig at en slik situasjon oppstår. Avtalen med produsenten er helt tydelig på at parallellimport ikke skal forekomme. IAME beklager situasjonen og har påtatt seg ansvaret, og kontrollert aktuelle motorer for egen regning.

Comments are closed.