Nytt medlem i Kartingseksjonen

NBFs styre har oppnevnt Frode Solberg, NMK Trøgstad, som nytt medlem av kartingseksjonen.
Frode Solberg erstatter Emil Heyerdahl i kartingseksjonen. Emil er ung og har vært en god ressurs i seksjonen, men har i år fått et program i internasjonal racing som gjør at han er mye på reise og ikke har mulighet til å bruke nødvendig tid til seksjonsarbeid.

Comments are closed.