Oppdatert info om Covid 19

et er innført svært strenge tiltak for å bekjempe spredning av Covid-19-smitte i en rekke kommuner i Oslo-området i løpet av helgen. Dette vil dessverre også påvirke bilsportsaktivitet i disse kommunene.

Det som er viktig for en klubb som skal ha et arrangement nå er at man har tett og god dialog med kommunens helsemyndigheter, det vil i praksis si kommuneoverlege. Det er slik at det lokalt kan innføres strengere tiltak enn det som er nasjonalt bestemt. Det er med andre ord forskjellige bestemmelser i forskjellige kommuner, derfor er denne dialogen svært viktig. Bruk våre smittevernregler og veiledere i denne dialogen, slik at kommuneoverleger ser at vi har ivaretatt kravene til begrensning av mulig smittespredning. bilsportens retningslinjer og veiledere.

Mer info:
https://bilsport.no/oppdatert-informasjon-om-covid-19/

Comments are closed.