Info fra Kartingseksjonen

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra miljøet har kartingseksjonen jobbet frem en løsning for forgassere og coil med turtallsperre i klassene Mini og Cadetti.

Løsningen er testet av en rekke førere og på flere baner.

Forgasserne er av samme type som brukes i X-30, men med mindre venturi.

Forandringen innføres fra 2020

 Mini:

13.500 o/min for Mini klassen, ny forgasser er Tillotson HW 34 B

Det tillates innbytte av en forgasser og en Coil pr. motornummer.

Dette til en innbyttepris på kr. 1280,- inkl mva

Cadetti:

12.000 o/min for Cadetti klassen. Ny forgasser er Tillotsen HW 47 A

Det tillates innbytte av en forgasser og en Coil pr. motornummer.

Dette til en innbyttepris på kr. 1280,- inkl mva

I tillegg tillates det at restriktor i eksos bores opp til maksimalt 14,0 mm.

Innbytteperioden vil vare til 15. Februar 2020.
Importøren forventer å ha dette tilgjengelig fra Desember

Comments are closed.