Knut Bjerkes Minneløp


          LØRDAG 20.06. OG SØNDAG 21.06.20.

Løpet vil bli kjørt med begrenset deltaker antall, og NBF,s regelverk.

Dette vil kreve ekstra innsats fra arrangør og deltakere.

Det blir tillatt med kun en foresatt eller mekaniker pr. fører.

Vi planlegger å kjøre klassene, Cadetti, Mini, DD2 og KZ2 på lørdag, og klassene Jr. 125, Rotax, X30 og Rok på søndag.

Permitteringer NBF

Korona-situasjonen rammer Norsk Bilsport hardt økonomisk. NBF har med virkning fra 6. mai permittert alle sine ansatte 50%. Dette og annet skriver NBFs president Per Madsen om her::

Kjære bilsportvenner!

NBFs president Per Madsen (Foto: Benjamin A. Ward / Norges Bilsportforbund)

Vi er alle inne i en svært spesiell periode. Covid-19 preger hverdagen. Det er lite sosial omgang, få fritidstilbud og ikke minst forbud mot å arrangere idrettskonkurranser. Vi merker det alle, hver eneste dag, og selv om vi lengter tilbake til en «normal» hverdag er vi i Norge flinke til å bidra i dugnaden for å hindre smitte-spredning.

Norsk Bilsport preges sterkt av forbudet mot arrangement. Fra 7. mai åpnes det for arrangement med inntil 50 deltagere, men begrensningene gjør at mange klubber og også Norges Bilsportforbund får svært reduserte inntekter. For NBFs del har vi i styret nettopp justert budsjettet for inneværende år, og vi innser at vi for første gang i forbundets historie vil få et betydelig underskudd. Mer enn 95% av inntektene til NBF kommer fra aktivitet. NBF får ingen offentlig støtte i form av spillemidler slik forbund innen Norges Idrettsforbund får.

Dette har dessverre resultert i at vi har måttet gå til det skrittet å permittere alle NBFs ansatte 50% fra 6. mai og inntil videre. Høyst sannsynlig frem til 1. september – kanskje lengre.
Dette er svært beklagelig for våre dyktige medarbeidere som rammes, og det er beklagelig fordi det vil gå utover tilgjengelighet og servicenivået i vårt sekretariat.
Et av NBFs tiltak for å hindre smittespredning har vært å holde kontoret stengt for publikum siden 13. mars. Alle funksjoner har imidlertid vært operative, og det har vært stor aktivitet blant de ansatte både for å se på mulige løsninger for å kunne ha aktivitet innenfor myndighetenes smittevernregler, og i kontakten med både klubber og aktive utøvere som har mange spørsmål om dagen.
Kontoret vil fortsatt være stengt i perioden med permitteringer. Men nå vil også tilgjengeligheten på våre ansatte per telefon og E-post bli redusert, og man må beregne lengre behandlingstid både i forhold til utstedelse av lisenser og andre spørsmål.

Vi beklager dette, men håper på forståelse. Det er avgjørende for oss som bidrar som frivillige, enten det er i NBFs styre eller på andre områder, at Norsk Bilsport fort skal komme tilbake til normalen igjen når samfunnet ellers åpnes opp igjen. For å være best mulig rustet til dette må vi tilpasse ressursbruken til den hverdagen vi nå befinner oss i.

Det aller viktigste, viktigere enn bilsport, er faktisk at vi fortsetter dugnaden i Norge. Den usynlige fiende er blant oss, overalt. Men vi må sørge for at vi så raskt som mulig vinner over viruset. Vask hender, hold avstand og ta vare på hverandre. Sammen skal vi komme oss gjennom dette.

Per Madsen
President
Norges Bilsportforbund

Pressemelding fra NMK FK komite, sommercup 2020 utsatt til 2021

Formel K komiteen har gjort en lengre vurdering når det gjelder gjennomføring av sommercup formel K 2020. Slik situasjonen er pr i dag ser komiteen at det ikke gjennomførbart og planlegge videre sommercup formel K 2020. Av respekt for arrangører, økonomi, gjennomføring av arrangement med antall deltakere etc, er det ikveld besluttet at sommercup formel K 2020 flyttes til 2021, med samme arrangører som fikk tildelt dette for 2020.

Info trening Varna

Påsketrening Varna

TRENINGSTIDER RESTEN AV UKEN


Påmelding til: joruinge@online.no

Tirsdag 07.04.20 – Trening fra kl. 16.00 – 20.00

Onsdag 08.04.20 – Trening fra kl. 16.00 – 20.00

Torsdag 09.04.20 – Trening fra kl. 10.00 – 16.00

Lørdag 11.04.20 – Trening fra kl. 10.00 – 16.00

Vårløpet 02.mai

Påmeldingen til årets happening er åpnet:

http://www.varna.no//pameldinglop/

NBF kommer med nye Korona-retningslinjer

Helsedirektoratet har i dag kommet med nye retningslinjer for idretten som åpner opp for begrenset organisert trening. NBF vil før helgen komme med retningslinjer i forhold til begrenset organisert trening i bilsport. 

Det presiseres at de aktivitetene det eventuelt vil åpnes opp for vil være av begrenset omfang og det vil ikke være konkurranser.

-Inntil videre gjelder de retningslinjer som er gitt, men før helgen vil vi komme opp med retningslinjer for hvordan begrenset trenings-aktivitet kan gjennomføres. Vi følger utviklingen hos andre idretter. Vi har tett dialog med Norges Motorsportforbund (NMF) og kommer til å ha tilnærmet like retningslinjer som MC-sporten. Vår forbundslege må også komme med sine innspill før vi har retningslinjer klare, sier NBFs generalsekretær Hallgeir Raknerud. 

-Vi har alle har et felles ønske om å få til aktivitet så raskt som mulig, men hovedfokuset for hver og en av oss må være å bidra til å begrense Korona-smitte så langt det lar seg gjøre. Vi må derfor blant annet ha respekt for at enkelte klubber ikke ønsker å arrangere treninger, og at frivillige funksjonærer ikke ønsker å delta i dagens situasjon. Fra vår side er det viktig at ingen føler seg presset til å stille opp. Liv og helse er det viktigste, sier Raknerud videre.