Info fra Kartingseksjonen

NBF tilsluttede klubber kan etter 1. September søke om tillatelse om trening i aldersbestemte klasser, hvor føreren oppnår alder gjeldene for klassen neste kalenderår. ( paragraf 714, klasseinndeling ) Dette gjelder kun førere med gyldig konkurranselisens . Treningsansvarlig skal inneha lisens type INFK eller TRFK

Oppdatering av Racekontroll lisens

Alle som skal betjene lys ( racekontroll ) under arrangement fra 01.01.2019

skal ha gjennomført oppdateringskurs.

De neste kursene gjennføres 20. Oktober på NMK Sportsmøte og 1. Desember på NBF sin Bilsportkonferanse.

påmelding sendes : info@bilsport.no

 

Utvidet påmeldingsfrist til NM

Påmeldingen til årets NM er forlenget til 22.07.18 kl 23:45

Link her: http://gokartrace.no

 

NBF inviterer klubber til å søke NM 2019

Norges Bilsportforbund inviterer klubber til å søke om å arrangere NM i karting for sesongen 2019.

NM skal arrangeres over en runde og etter samme regelverk som i inneværende år.

Intereserte klubber bes søke innen 1 september

Info fra Kartingseksjonen ang Cadetti og Mini

Forandring i homologeringsdokumentet for cadetti og mini motorer

Sylinderfotpakning i klasse Cadetti og Mini

Tykkelse 0,4 mm – toleranse – 0,08 mm
Squish – Minimum 0,65 mm

Det er vedtatt forandring i reglementet når det gjelder tenning i Cadetti og Mini.
Tidligere har det vært 0,9 – 1,5.
Nå gjelder 0,9 – 1,1

Forandringen gjelder fra dags dato 17.07.2018

Gøteborg Store Pris har 50 års jubileum

Påmeldingen til Gøteborg Store Pris 1.- 2. september er nå åpen: http://gotoracing.se/index.php

Trening NM og NC

6. august depo åpner og trening fra 16-20.
7. august trening 16-20.
Disse 2 dagene vil det være dugnad også. Det ville vore kjekt med litt hjelp.
9. august trening 12-18

10. august Offisiell Trening NM / NC