Internasjonal lisens blir rimeligere

Årets julegave fra NBF er lavere pris på internasjonal lisens og frivillig utvidet lisensforsikring fra neste år.

Mange har erfart at det er viktig å ha bilsportens utvidete lisensforsikring når man kjører løp i utlandet. Det er en utvidet ulykkesforsikring som alle som har førerlisens i NBF har tilbud om å kjøpe. Denne har en maksimal utbetaling på 1 million kroner ved invaliditet, mens den obligatoriske forsikringen, som er en del av lisensen, har en maksimal erstatningssum på kr. 500 000,-. Den utvidete lisensforsikringen gir også dekning av behandlingsutgifter under løp og trening i Norden inntil 25.000,- kroner, mens den obligatoriske forsikringen i lisensen gir en maksimal dekning på kr. 12.500,-. I forsikringen ligger også en reiseforsikring som gjelder reiser i forbindelse med billøp i Europa.

Read More

NBF seksjoner fra 2016

NBF styre hadde sammensetning av NBF fagseksjoner som sak denne uken.

Behandlingen resulterte i at NBF seksjoner ser slik ut fra 1. Januar 2016

Se mer på : bilsport.no

Vamoen godkjent for løp

Read More

Nyhetsmail fra DASU Karting

Kartingudvalget har i samarbejde med Vega/Racing Motor besluttet, at DASU KZ i 2016 skifter til samme type dæk som KZ2 benytter.
Fremover vil alle KZ2-klasser i Danmark benytte Vega XM CIK F/Z PRIME-dækket (hvid Vega).
Med venlig hilsen
DASU’s kartingudvalg

4.desember 2015

Vedtak i FIA World Motor Sport Council Concernant Karting des. 2015

At its meeting of December 2nd, 2015 in Paris, France, the FIA World Motor Sport Council ​​took the following decisions on the basis of proposals from the International Karting Commission.

Read More