Teknisk Info

Production klassen vil utgå 31.12 2016, da Rotax, Parilla og Vortex går over til hver sin klasse.

Frontspoiler og monterings-sett CIK klasser (OK-Junior, OK og KZ2) Fra og med kvalifiseringsheat, til og med finaler, skal karten ha frontspoileren demontert før karten settes ned på oppstilling til start. Det er førerens eller ledagers/mekanikers ansvar og montere frontspoileren i korrekt posisjon før karten settes ned, klar til start. Under alle heat og finaler er det kun tillatt å sette frontspoileren på korrekt plass i pitlane eller annet område spesifisert av arrangøren. Frontspoileren (montert med homologert monterings sett) må være i korrekt posisjon under hele konkurransen. (Se tillegg 2d). Sort flagg med oransje runding (teknisk feil) vill ikke bli vist derom en fører ikke har frontspoileren i korrekt posisjon. Dersom faktadommeren rapporterer at frontspoileren ikke lenger var i korrekt posisjon når målflagget ble vist, vil det uansett bli gitt et tidstillegg på 10 sekunder til føreren det gjelder. Avgjørelsen om tidstillegget er endelig og inappellabel. Dersom en fører, i løpet av siste runde eller etter at målflagget er vist, med vilje har byttet eller satt på plass en frontspoiler som ikke var i korrekt posisjon, kan føreren utelukkes fra konkurransen. Det er ikke tillatt og kjøre i pitlane eller reparasjonsområde for å bytte eller sette på plass en frontspoiler på siste runde eller etter at målflagget er vist.

Oppdatert 5.juli

§744 Motor pkt1. Teknisk reglement for Junior 125

Det er tillatt å montere luftfilter av skum-type i original innsugsdemper. Filteret kan ikke ha noen form for innretning som kan styre luftstrømmen til forgasseren. Original innsugsdemper må beholdes uendret. Original gummiflens for feste mot forgasser skal fjernes ved montering av filter.

Vedlegg: Tillegg til tekniske bestemmelser.
Tillegg_2b Tillegg_2b1 Tillegg_2c Tillegg_2c1Tillegg_2d Tillegg_4 Tillegg_7 Tillegg_16 Tillegg_18

Comments are closed.