Reglementsnytt 2016

Selv om årets sesong ikke helt er avsluttet enda, banene er fremdeles åpne for trening, har Kartingseksjonen sendt endringene for neste års reglement til Lovutvalget i NBF.

Det er ikke gjort noen vesentlige endinger i reglementet for neste år, mere tilpasninger basert på tilbakemeldinger fra aktive, arrangører og forhandlere. Den største forandringen, som vi allerede har fortalt om, er det det nye opplegget for Norgescup der vi ikke kjører egne NC løp, men gir poeng fra løp som allerede er på kalenderen. Vi har en foreløpig terminliste, et par løps-kollisjoner må ordnes opp i, men ellers er de tradisjonelle arrangementene på plass. Når alt er på plass vil Kartingseksjonen ta kontakt med de arrangørene som er aktuelle for å være med i Norgescup- poengserien. Norgesmesterskapet skal også tildeles en arrangør, og dato må også på plass.

Når det gjelder dekk er det heller ingen endringer, bortsett fra regndekk for Junior 125 som skal bruke samme CIK regndekk som OK-Junior.

På den tekniske siden er det et par endringer. Nytt neste år er at de de som har bruk for en motor nummer to kan sjekke inn dennne før den skal brukes, ikke som i dag hvor begge motorene må sjekkes inn før tidkjøring.
NBF har også innført minimumstykkelse på bakaksler for alle klasser. Målene følger CIK-FIA’s tabell. For CIK klasssene OK-Junior, OK og KZ2 innføres det nye frontspoilerfestet som ble introdusert av CIK-FIA i år. KF3 og KF2 er borte, erstattet av OK-Junior og OK. For 2016 tillates motorer homologert i KF3 å kjøre i klassen OK-Junior. Gjennom dette første året er minimumsvekt satt til 145kg for OK-Junior for å matche KF3, men fra 2017 vil vekten settes til 140kg som er riktig vekt for OK-Junior. For KF2 erstatningen OK er minimumsvekten 145kg, 13kg ned fra 158kg for KF2.

NBF jobber også med et bensinkontroll system som skal prøves ut i 2016. Som en følge av dette er det også bestemt at det kun er CIK homolgerte to-takts oljer som er tillatt. NBF planlegger også et prosjekt for å få på plass en bedre kontroll av dekk, både når det gjelder merking og at dekkene ikke er bearbeidet på noen måte.

Så da er det bare og vente på Lovutvalgets godkjenning, så er vi i gang med 2016 !

Comments are closed.