Oppdatering motorhomologering Sverige

Officiellt från Kartingutskottet

KA-H16_001 Homologeringsblad Vortex MR3 60cc. http://web.sbf.se/regler/up/10/KA-H16_001_Vortex_MR3-60cc_v2.pdf

KA-H21_001 Homologeringsblad Parilla X30 Junior 125.  http://web.sbf.se/regler/up/10/KA-H21_001_Parilla_X30_Junior125_v2_17-20.pdf    Det är tillåtet att använda avgassensor för temperatur.

KA-H12_006 Homologeringsblad RAKET 95cc Micro & Mini. http://web.sbf.se/regler/up/10/KA-H12_006-Raket%2095cc_v7-201231.pdf

Tändstift NGK BPM 8Y.
Squish, Min 0,8 mm i Formel Mini utförande. 
             Min 1,80 mm till max 2,10 mm i Formel Micro utförande.
Tändpunkt, Min 3,50 mm till max 4,0 mm i Formel Micro utförande.

KA-H14_002 Varianthomologering av TM Racing 60cc  http://web.sbf.se/regler/up/10/KA-H14_002_TM_60cc.pdf

Generelle regler karting : http://web.sbf.se/regler/up/99/Gemensamma_Regler-2017_2.pdf

http://www.sbf.se/Sportgrenar/Karting/

Comments are closed.