Nytt fra NBF og FIA

FIA opphever lisensbegrensningen.

Fra 1. januar 2016 kan førere delta i nasjonale løp i utlandet på nasjonal lisens.

For internasjonale løp gjelder fremdeles kravet om internasjonallisens.

Fokus på sikkerhet: For karting gjelder dette lavere minimumsvekter, både totalvekt og vekt på gokart , for direktedrevne klasser.

 

Comments are closed.