Ny liste vedr dekk LH03


Kartingseksjonen viser til tidligere utsendt informasjon og lister over LH03 dekk som er lov å bruke på løp. I tillegg til denne listen som allerede er publisert legges det nå ut en tilleggsliste over lovlige dekk som kan benyttes. De dekkene som står på listen «Ikke lov å bruke» i tidligere informasjon er uforandret og gjelder fortsatt.

Tilleggsliste over Lovlige LH03 dekk

Mvh, Kartingseksjonen, NBF

Comments are closed.