NBF med fokus på frivilligheten

Norges Bilsportforbund var med på å feire og hedre Norsk Motor Klubb som markerte sitt 100-årsjubileum med både sportsmøte og jubileumsgalla i helgen.

NBF ønsker å ha fokus på frivillighet og klubbutvikling fremover, og gaven til 100-åringen har en klar sammenheng med dette. NBF ga NMK 200.000 kroner. Midler som skal gis i tilskudd til lokale NMK-klubber som gjør spesielle tiltak for å rekruttere frivillige eller for å ta godt vare på de som allerede er med i miljøet.

Her kan du lese Generalsekretær Hallgeir Rakneruds tale på NMKs jubileumsgalla. Han overrakte sjekken til NMKs president Glenn Mellegaard.:

Kjære jubilant, Kjære NMKere,  Gratulerer med dagen!

Tusen takk for invitasjon til å få være her i kveld og feire dette jubileet sammen med dere. Man blir ydmyk av å skulle feire en 100-åring. Det står enorm respekt av en slik alder, særlig når man tar i betraktning hvilken betydning jubilanten har hatt gjennom sitt liv – til nå.
Norsk Motor Klubb kan i år feire sine første 100 år, og alderen til tross så er det uten tvil en svært oppegående jubilant, som jeg er overbevist om at vil ha en svært viktig rolle i norsk motorsport også i de kommende 100 år.

Som generalsekretær i Bilsportforbundet må jeg bare innse at NMK, eller Norsk Motorcycle-Klub som det den gang het, kom til verden 16 år før NBF.
Det vil også si at like lenge som den organiserte bilsporten har eksistert, like lenge har NMK vært en del av denne sporten.

Og det er ikke hvilken som helst bevegelse vi snakker om. NMK-familien har i all tid vært en svært viktig drivkraft for utviklingen av sporten vår. NMK ble etter hvert en massebevegelse. Det var spesielt etter andre verdenskrig at NMK virkelig ble en stor familie, og tok ansvar for utvikling av både store arrangement og ikke minst lokale miljøer rundt i landet. På arrangementstiden har de fleste av oss som lever i dag bare hørt om og lest om de legendariske Gardermoenracene på slutten av 40-tallet.
Det må ha vært en fantastisk opplevelse å være der sammen med 40 000 andre tilskuere.
NMK har en fantastisk og interessant historie. I familien er det også personer i dag som har vært med svært lenge, og som jeg personlig har hatt mye glede av å snakke med. I min ungdom sugde jeg til meg det jeg kunne av historie da jeg møtte de gamle helter. Jeg hadde en ide om at historien er viktig for å kunne forstå hvor vi er og hvorfor. Dessverre er det etter hvert blitt slik at man selv begynner å bli gammel og de gamle som man før hadde stor glede av blir færre og færre.

Men dere unge her i dag vil jeg oppfordre til å snakke med de de eldre. Hør deres historie. Jeg vet at de elsker å fortelle og det er interessant og nyttig å lytte.

Men det er selvfølgelig slik at man hele tiden skal se fremover. Uansett om man kan mene at historien er viktig også for å kunne planlegge for fremtiden.

I løpet av de 100 årene NMK har eksistert har samfunnet endret seg dramatisk. Den største endringen har antageligvis skjedd de siste 25 årene. Bare tenk på den digitale hverdagen vi i dag lever i. Den har endret folks vaner.  
I dag er det få, om noen idrettsarrangement i Norge, som samler slike tilskuermengder som Gardermoenrcet gjorde for 65-70 år siden. For noen år siden måtte vi innse at med stua full av TV-kanaler valgte flere og flere sofaen fremfor å møte frem på arenaene.

I dag er det ikke TV-en i stua som er konkurrenten. Dagens unge får den underholdningen de er ute etter på smarttelefon, nettbrett, PC, Mac eller hva det skulle være, akkurat når de selv ønsker det. Avisenes sider med TV-program er blitt like uviktige som papiravisene selv.

Kampen om oppmerksomheten er blitt enorm. Kampen om folks tid – fritid – likeså. Dette er kampen vi i dag må kjempe. Og her har NMK alle muligheter. 100 år med suksess er ikke bortkastet. Man kan lære mye av det som har vært en suksess på disse 100 årene og bruke det også i dag. Hvordan kan vi rekruttere flere til sporten vår også i 2016?

Og da tenker jeg ikke bare påde som sitter bak rattet. NBFs visjon er «Bilsport for alle». Med det mener vi ikke bare aktive utøvere. Bilsporten trenger alle og har plass til alle.

Klubber må ha ledere og styremedlemmer. Vi må ha løpsledere. Jurymedlemmer. Vi må ha pølseselgere og parkeringsvakter. Vi må også ha personer som klarer å overbevise folk i 2016 om at det finnes et liv utenfor de digitale plattformene.

Vi må klare å få frem budskapet om at det å delta utenfor en liten lysende skjerm gjør oss godt. Det gjør en forskjell. Man får rett og slett et bedre liv av å være i et sosialt miljø enn å sitte alene med sin lille skjerm.

Det er antageligvis motorsportens største utfordring i dag, og derfor vil vi i NBF har fokus på klubbutvikling og rekruttering av frivillige som vi så sårt trenger for å få hjulene i sporten vår til å gå rundt.

Vi er overbeviste om at NMK med alle sine lokale klubber evner å løse denne utfordringen. Derfor er det en glede å kunne få overrekke vår gave til 100 årsjubilanten.
Vi ønsker at NMK sentralt skal kunne være i stand til å støtte opp under lokalavdelinger som i det kommende året gjør noe spesielt for å skape et miljø som gjør det attraktivt å være med som frivillig.
Vår gave er et pengebeløp, og vi ønsker å være med, sammen med ledelsen i NMK, i et utvalg som kan gi disse midlene videre til lokale klubber som gjør noe spesielt for å rekruttere frivillige, eller også gjør noe spesielt for å holde på dem de har i det nærmeste året.

Det er derfor en stor glede å kunne gratulere med dagen og be NMKs president Glenn Mellegaard om å motta NBFs gave på 200.000 kroner».

Comments are closed.