NAF Ildsjel innen Motorsport

Vet du om noen som har lagt ned betydelig innsats for NAF Motorsport i 2014, og som har gjennom sin innsats profilert NAF på en positiv måte utad? Da kan du være med på å stemme frem NAFs Ildsjel innen Motorsport. 

Statutter:

Prisen deles ut som en betydelig anerkjennelse til ildsjeler innen motorsport.

•Har lagt ned betydelig innsats utover det som forventes for NAFs utøvere og arrangører.

•Gjennom sin innsats profilert NAF positivt utad.

•Har utført frivillig/ulønnet arbeid.

•Primært er funksjonær, arrangør, mekaniker etc. (ikke aktiv utøver, da disse har andre priser og utmerkelser)

Ildsjelprisen bør ses på som en oppmuntring til de tusenvis av menn og kvinner som står i skyggen av utøverne. Det kan være mekanikere, arrangører, tekniker, flaggvakt etc.

Forslag til kandidater:

De som kan komme med forslag til kandidater til Ildsjelprisen er – NAF avdelinger, NAF Motorsportavdelinger og NAF medlemmer.

Forslag kan sendes NAF Motorsportkomite, pb. 6682 Etterstad, 0609 Oslo eller på e-post til kai.viggo.brateng@naf.no innen 31.12.2014.

Forslaget må være godt begrunnet!

NAF Ildsjel prisens jury: NAF Motorsport komite.

Prisutdeling: Vil foregå på NAF Motorsport seminar 2015.

Premiering: Prisen består av reisegavekort på 10 000,-

Comments are closed.