LeCont dekktyper

NBF starter med testing av dekk på Kongsberg den 11. Juni og det er først og fremst dekk til de nasjonale klassene dem fokuserer på. Anbefalingene fra LeCont for slicks er LH05 for Cadetti/Mini og LH03 for 100ccm og over. Regndekkene har betegnelsen LH04 for små-klassene og LH06 for de store. NBF vil teste både slitestyrke og hvor jevne dekkene er fra de er nye og etter hvert som de slites. For CIK-FIA klassene skal vi i utganspunktet bruke CIK-FIA homologerte dekk og de er ikke klare før i 2017, som er starten på en ny homologeringsperiode.

LeCont vil produsere hele års-forbruket av dekk til Norge i én batch for å sikre samme kvalitet gjennom hele året. Dekkene blir også merket med både strek-koder og «LeCont>>NOR» slik at kontroller blir enklere. I tillegg til strek-kode systemet vil dem også bruke en sniffer for å kontrollere at dekk ikke er behandlet.

Comments are closed.