Klasseinndeling

714 Klasseinndeling Generelt:

Seniorklassene skal følge de respektive klassers reglement, med unntak av alder som er minimum 30 år. Vekt defineres i tilleggsregler.

Treningsklasser: Utstyr tidligere homologert i Norge kan benyttes til trening.

Dekk ihht § 705 Bestemmelser om organisert trening. Med minimumsalder menes det kalenderår det fylles. Med maks. alder menes ut det året det fylles. Vekt beregnes med fører og personlig utstyr.

Cadetti Motor maks. 60 ccm av type Raket 60 og Parilla Norswift 60.

Minimumsvekt 90 kg (gjelder ikke førere med lisens FCAT) Minimumsvekt 95 kg, gjelder for Parilla Norswift 60. Alder: Trening fra kalenderåret 6 år Alder: Konkurranse fra kalenderåret 8 år Klassen er nasjonal (Se spesialreglement § 729)

Junior 60 Motor maks. 60 ccm Minimumsvekt 115 kg  Alder: fra kalenderåret 10 år Maksimumsalder: ut kalenderåret 14 år Klassen er nasjonal (Se spesialreglement § 733)

Mini Motor Raket 85 ccm Minimumsvekt 112 kg Motor Raket 95 ccm og Parilla Norswift 60 Minimumsvekt 120 kg Alder: fra kalenderåret 10 år Klassen er nasjonal (Se spesialreglement § 731)

Yamaha Motor Yamaha maks. 100 ccm Minimumsvekt 143 kg  Alder: fra kalenderåret 13 år Klassen er nasjonal (Se spesialreglement § 732) Formel Yamaha Senior

Junior 125. Motor Vortex Rok junior Max. ccm 125 ccm Minimumsvekt 150 kg  Alder: fra kalenderåret 13 år Klassen er nasjonal (se spesialreglement § 744)

OK Junior Motor maks 125 ccm  Alder: fra kalenderåret 13 år Minimumsvekt 145 kg (fra 01.01.16, 140 kg) Klassen er internasjonal (Se spesialreglement §736)

OK Motor maks 125 ccm Alder: fra kalenderåret 15 år Minimumsvekt 145 kg Klassen er internasjonal (Se spesialreglement §737)

KZ2 Motor maks.125 ccm. 3 – 6 gear 1 sylinder, væskekjølt Minimumsvekt 175 kg  Alder: fra kalenderåret 15 år Klassen er internasjonal (Se spesialreglement § 739)

 Rotax Max Kun motortype Rotax FR 125 er tillatt. Minimumsvekt 165 kg  Alder: fra kalenderåret 15 år Klassen er nasjonal (Se spesialreglement § 743)

Parilla X30 Kun motortype Parilla X30 er tillatt. Minimumsvekt 165 kg  Alder: fra kalenderåret 15 år Klassen er nasjonal (se spesialreglement § 745)

Production Motor maks. 125 ccm 2-takt Minimumsvekt, se spesialreglement for gjeldende motortype.  Alder: fra kalenderåret 15 år Klassen er nasjonal (Se spesialreglement § 742)

 250 Nasjonal Motor maks. 250 ccm Maks 2 sylindere, vann- eller luftavkjølt Minimumsvekt: 1 sylinder: 200 kg 2 sylindere: 205 kg  Alder: 18 år, førerkort Klasse A eller B og nasjonal førerlisens Klassen er nasjonal (Se spesialreglement § 740)

Superkart Motor maks. 250ccm Maks. 1motor med maks. 2 sylindere vann eller luftkjølt eller 2 motorer med 1 sylinder hver homologert for ICC eller KZ Minimumsalder:  Alder: 18 år, førerkort Klasse A eller B og nasjonal førerlisens Klassen kjøres etter det CIK reglerverk for superkart (Div. 1 og 2) Dekk: 6´´ homologerte i hht. homologeringsdokument fra CIK-FIA.

 

Comments are closed.