KF Junior Cup 2015

Cupen inngår i følgende løp:

26.04              Naf Ringerike (Juniorfestivalen)

23.05              KNA Rudskogen (Pinseløpet)

30.05              Naf Motorsport Vestfold (Naf løpet)

22.08              NMK Kongsberg (Toveis`n Cw)

23.08              NMK Kongsberg (Toveis`n Ccw)

26.09              KNA Varna (Høstfinalen)

Resultater og informasjon legges ut på Facebook siden: Norwegian KF Junior Team

Poengberegning

Benytter tilsvarende poengsystem som for Norges Cup.
Poengskalaen er 70-65-62-60-59 osv. for plass nr. 1-2-3-4 osv.

Ved utelukkelse i en finale tildeles det 0 poeng.
Løpet med lavest poengsum strykes. Det er tillatt å stryke ett løp man ikke har deltatt i, dog kan det ikke strykes en finale med 0 poeng.
Dersom det ved cupens slutt er poenglikhet mellom en eller flere førere, vil den fører som har flest 1. plasser ende først i sammenlagtresultatet. Er det fremdeles poenglikhet, settes den med flest 2. plasser først osv. Dersom ikke deltakerne kan skilles ved å regne plasseringer, dømmes den først i cupen som plasserte seg best i cupens siste finale.

Cupen inngår i overnevnte løp, og gjennomføres i hht. deres løpsopplegg.

Løp der det er flere finaler, gjelder siste finale som resultat i cupen.

Premiering:
Premiering av sammenlagt resultater i cupen vil bli foretatt på siste løp Varna 26. Sep.

 

Comments are closed.