Kartsportboka er nå Online :)

Kartsportboken ble avviklet for noen år siden og etter dette, pluss omgjøring til ny nettside, så har det vært utfordrende og finne frem i regelverket. Nå er siden omorganisert og meget lettere og finne fram . Anbefaler alle og lese.  Merk også at regelverket kan gjennomgå forandring før og etter sesongstart. Rød skrift betyr at dette er endring fra forgående til inneværende år, publisert 1. januar. Blå skrift betyr at det er endring i løpet av året.

Link til Kartsportboka her : https://bilsportboka.no/kapittel/karting/

Comments are closed.