Kartingseksjonen informerer om endring i Norges Cup reglement for 2012

Kartingseksjonen har besluttet å tildele Norges Cup poeng i klasser som ikke tilfredsstiller pkt.3
i reglement for Norges Cup, angående minimum deltakere.

Comments are closed.