Informasjon fra Baneseksjonen, Spillemidler 2015-2016

DET ER KOMMET NYE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD VIA SPILLEMIDLENE.

Det anbefales at klubbene benytter seg av de mulighetene som finnes, det blir hvert år tilført bilsporten flere millioner kroner til nye anlegg og til oppgradering av gamle anlegg
Se under fane Bane/Sikkerhet på http://bilsport.no  for ytterligere informasjon

Comments are closed.