Info til alle klubber, innmelding av kursbehov Funksjonærer 2016

Nederst på denne siden ligger det instruks for innmelding av kursbehov sendt fra klubb.

FRIST FOR INNMELDING:  Mandag 16. november!

Bilsportesongen 2015 er nå snart over og vi ønsker å planlegge kursbehovet for 2016.

Vi ønsker en rask tilbakemelding på behovet av nye (evnt. oppdateringer) funksjonærer i Deres klubb.
Under er det listet opp kurs i regi av NBF og NBF’s seksjoner.

Kurs Generelt for hastighetsgrener holdt av NBF’s kursinstruktører 
Løpsleder/Jurymedlem
Teknisk Kontrollør
Løpssekretær
Racekontroller

Formel-K
Teknisk Kontrollør
Autorisert Førerkurs instruktør / Treningsansvarlig

Send e-post fra klubb  til: stine.majorsater@bilsport.no
med følgende opplysninger :
*Hovedorganisasjon og avdeling:
*Kontakttelefon:
*Fylke/Region:
*Bilsportgren:
*Antall deltakere pr. type kurs:
*Husk å skille på oppdatering og de som trenger nytt kurs.

Denne informasjonen er også sendt pr. e-post til samtlige godkjente NBF klubber som er registrert i vårt arrangørregister.

Comments are closed.