Info !

Mange har etterspurt om man kan begynne å trene(ikke kjøre løp) i klassen man skal kjøre neste år, og det kan man etter 1/9, unntatt de som skal fra treningscadetti til cadetti, da de ikke har konkurranselisens før det året de fyller 8år.

«Førere kan etter 1.september trene i aldersbestemte klasser, hvor føreren oppnår alder for gjeldene klasse neste kalenderår. (§ 714 Klasseinndeling).
Dette gjelder kun førere med gyldig konkurranselisens.»

Comments are closed.