Godt jobba NBF !!

Anerkjennelse til NBF for godt miljøarbeid.

Norges Bilsportforbund er som det andre nasjonale forbund i verden tildelt høyest mulige miljøakkreditering av det internasjonale bilsportforbundet FIA, og deres institutt FIA Institute.

Norges Bilsportforbund (NBF) er det andre av de internasjonale bilsportforbund tilknyttet FIA  som har oppnådd det høyeste nivået av akkreditering i FIA Institute sitt program for bærekraft – Sustainability Programme.

Etter en revisjon utført av FIA Institute, ble NBF erklært å ha en god og bærekraftig politikk og gode miljøtiltak på plass. Dette gjorde at NBF oppnådde akkreditering på høyeste nivå – «Achievement of Excellence». Av nasjonale bilsportforbund er det så langt kun det britiske forbundet MSA og norske NBF som har oppnådd dette. Andre organisasjoner som er tildelt samme akkreditering er McLaren Formel 1-team og arrangørene av henholdsvis Rally Sweden og Rally Australia.

Hallgeir Raknerud, generalsekretær i NBF, sier: «Vi er glade og stolte over å motta den høyeste akkrediteringen i miljøprogrammet for bærekraft. Det er en
anerkjennelse for hardt arbeid av våre klubber, ansatte og tillitsvalgte. Det er også et klart bevis på vår innsats, ikke bare for å være en miljøvennlig bilsportorganisasjon, men også et styrende organ med et sterkt miljøengasjement overfor alle bilsportaktiviteter i Norge».

Franske Gérard Saillant, president i FIA Institute, kommenterte: «Det er vårt ansvar å gjøre miljøet til et av de primære oppgavene hos alle våre interessenter, og jeg tror dette viser at de tiltakene som vi har satt på plass er en katalysatorer for forbedring. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å gratulere Norges Bilsportforbund med sitt gode arbeid, og jeg ser også frem til å se Norges fremtidige innsats på dette området. »

Sustainability Programme, som er iverksatt av FIA og FIA Institute, har som mål å forbedre bærekraft i hele motorsporten globalt. Interessenter som melder seg for å få miljøakkreditering er vurdert mot tre nivåer av ytelse – «Commitment to Excellence», «Progress against Excellence» og «Achievement of Excellence».
For å oppnå det høyeste nivået som NBF nå har gjort, må organisasjonene dokumentere at de har en klar forpliktelse til miljøstyring, at resultater overvåkes og måles, samt at viktige miljøbelastninger er identifisert og målt.

Note
FIA er det internasjonale bilsportforbundet, Federation Internationale de l’Automobile. FIA Institute er forbundets institutt der det forskes på sikkerhet i bilsporten og ikke minst iverksettes miljøtiltak og program for å gjøre bilsporten bærekraftig.
Miljøakkrediteringen er et målrettet program for å forbedre bærekraft på tvers av motorsporten i verden. Den gir et rammeverk for miljøledelse som interessenter kan delta i, og den tilbyr insentiver for å fremme organisasjonenes miljøinnsats.
Dette initiativet bygger på FIA og FIA Institute sin satsing på miljø og innovasjon som allerede er etablert gjennom utvikling av øko-relevante sportslige regler og bilbransjens politiske arbeid, samt kampanjer som Handling for Miljø.

Comments are closed.