Funksjonærkurs / Førerlisenskurs

Noen funksjonærkurs / førerlisens begynner å komme på plass. NBF ber klubbene følge med på deres hjemmesider.
http://bilsport.no/kalender/funksjonaerkurs/

http://bilsport.no/kalender/forerlisenskurs/

Comments are closed.