Forslag til Årets Drivaksel 2014

Norges Bilsportforbund ønsker forslag på kandidater til utmerkelsen «Årets Drivaksel» som skal deles ut for 10. gang i 2014.

Alle de frivillige som stiller opp, gang etter gang, på løp etter løp er den viktigste ressursen vi har i bilsporten. Uten dem ville sportens utvikling stoppe opp. Blant alle disse frivillige er det noen som utmerker seg mer enn andre. De kan opptre som inspiratorer overfor andre. De kan være den nødvendige brikken som får et prosjekt fremover. Med andre ord en viktig drivaksel i et stort maskineri.

Derfor har Norges Bilsportforbund innstiftet prisen «Årets Drivaksel». Prisen, som symboliserer viktigheten av den frivillige drivkraft i sporten, skal deles ut under NBFs premieutdeling 9. januar 2015.

I denne forbindelse ønsker NBF forslag på kandidater. Det er nedsatt en egen jury som skal stå for kåringen, men juryen trenger forslag på kandidater. Husk at forslagene må være godt begrunnet.

Forlag på «Årets Drivaksel 2014» sendes til:

«Årets Drivaksel 2014»
Norges Bilsportforbund
Postboks 60, Bryn
0611 OSLO

eller til info@bilsport.no
Senest fredag 30. november 2014

Comments are closed.