Forgasser info for KF2

Som kjent har NBF utsatt innføringen av KF 2013 homologeringen. NBF  vil gjøre oppmerksom på at dette kun gjelder motor-homologeringen. Det betyr at nye forgassere, homologert for KF2 i perioden 2013 til 2021, er tillatt for konkurransekjøring i Norge.
Det vil si at forgassere for KF2 som  er merket med homologeringsnummer /C/15 , /C/18 og /C/21 er tillatt. Komplett oversikt fra CIK-FIA finnes på www.cikfia.com, «Homologated Equipment»
Bare for å gjøre det helt klart, dette gjelder KF2,  for KF3 gjelder vedtaket om Tillitson HW-10A.

Comments are closed.