Førere, funksjonærer, klubber og andre lisensierte..

Til info:

Oppdatering av informasjon som adresse, mobil og klubbskifte må sendes innen: 15.november
Skjema for Klubb bytte finner du her:  Klubb bytte
Sendes pr. e-post eller fax.

Jurymedlemmer/Juryledere/Sikkerhetskontrollanter som har adresse /mobil / e-post endringer, må gi beskjed om dette innen : 09. november
Sendes pr. e-post eller fax

Informasjon om endringer i klubbene, sendes innen: 09. november
Skjema finner du her :  Klubbinformasjon
Sendes pr. e-post eller fax

NBF’s e-post adr:      info@bilsport.no
NBF’s  faxnr:              23 05 45 10

Comments are closed.