Forbud mot Droner

Det er generelt forbudt å fly drone over baneanlegg under stevner. Forbudet er absolutt over personell. Arrangøren kan avsette sikre områder der droneflyging kan godkjennes. Slike områder skal angis på banekartet/tegning. Slik tillatelse kan kun gis av Løpsleder og skal være skriftlig. Kun personer med offentlig godkjenning kan få tillatelse til å fly drone i godkjente områder.

Linken under viser Samferdselsdepartementet forskrift.

Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv – Lovdata

Forbudet gjelder fra dags dato.  Oslo 22 februar 2016

Baneseksjonen

Comments are closed.