Dette er virkelig gledelig !

Fantastisk innsats av mange ildsjeler har gitt nytt liv til Vamoen. NAF Gokart Kristiansand er en klubb i vekst !

Vamoen gokart-bane på Finsland lå brakk og urørt i fire år. Nå er et nytt styre i gang og klubben blomstrer som aldri før.

– Vi var nede i 20 medlemmer. Etter at vi satte i gang igjen kan du allerede nå legge til hundre nye medlemmer, sier Jan Tore Weire som er en av mange frivillige som legger igjen mye arbeide for at sporten skal få sin rennesanse i Songdalen.
Også Pål Try er bitt av basillen og vi satte et kamera på hjelmen hans slik at du som seer kan føle litt på hvordan det er å kjøre gokart.

 

Comments are closed.