DASU innskjerper retningslinjer for språkbruk og omgangstone

DASU understreger, at cirkulæret skal efterleves, at vi skal tale ordentligt til og om hinanden – både ude på banerne og også på de sociale medier.

DASU og udvalgene tolererer ikke truende adfærd over for vores frivillige eller over for andre medlemmer.

DASU ser med stor alvor på sprogbrug og omgangstone i motorsporten generelt. En hård og respektløs tone er skadende for sporten, der er helt og aldeles afhængig af frivillig hjælp i form af løbsplanlæggere, officials og andre frivillige medhjælpere. Hvis der ikke anvendes en ordentlig tone, er der stor risiko for, at man mister denne frivillige arbejdskraft, og dermed vil det ikke længere være muligt at afholde løb og andre arrangementer, der kræver frivillig arbejdskraft. Det er ikke ansvarsfrit at ytre sig, uanset hvor og hvordan det sker, og udtalelser fremsat i offentligheden er behæftet med et særligt ansvar.

I forlængelse af A- & O-afgørelse 03-13 har DASU udarbejdet nedenstående retningslinjer for sprogbrug og omgangstone over for frivillige medhjælpere og officials samt medlemmerne imellem.

DASU beder dig derfor overholde nedenstående retningslinjer, når du udtaler dig om sporten i offentligheden, og når du deltager i arrangementer i DASU regi:

  • Ikke benytte upassende eller stødende sprogbrug om og imod individer eller grupper
  • Ikke støde folk – hverken skriftligt eller visuelt
  • Ikke offentliggøre stødende billeder eller grafisk materiale
  • Ikke være chikanerende eller truende

Overtrædelse af nærværende retningslinjer kan blive straffet i henhold til DASU’s reglement 1, 14.001 og 14.004

Comments are closed.