Da er alle 2015 dokumentene klare

Da er alle 2015 dokumentene klare og publisert på bilsport.no !!

Junior 60 motorene har fått endret «end of life» dato til 31. Desember 2016, en fortsettelse av homologeringen i to år. Det samme gjelder for motorene homologert i Production, de går også ut 31.Desember 2016.

Ellers er dokumentene for Junior 60 og Production uendret. Verdt å merke seg er at det er et redusert antall motorer som er homologert i Production sammenlignet med forrige periode. Nytt er EVO varianten av Rotax DD2 og DVS varianten av Vortex Super ROK.

For Cadetti har den nye IAME Norswift 60 motoren kommet inn sammen med et spesifikt homologeringsdokument på forgasseren. Det samme gjelder for Mini, dokumentet er det samme som for Cadetti , men forgasser homologeringen er selvfølgelig for Mini type forgasseren. Radne 95 Motoren er homologert frem til 31. Desember 2017.

Rotax har nå to ulike dokumenter, ett for den «gamle» motoren og ett for EVO utgaven.

IAME X30 ligger nå under IAME X30 siden den nå er en egen klasse.

Comments are closed.