Årets Drivaksel 2013

Forslag til Årets Drivaksel!

Norges Bilsportforbund ønsker forslag på kandidater til utmerkelsen «Årets Drivaksel» som skal deles ut for 9. gang i 2013.

Alle de frivillige som stiller opp, gang etter gang, på løp etter løp er den viktigste ressursen vi har i bilsporten. Uten dem ville sportens utvikling stoppe opp. Blant alle disse frivillige er det noen som utmerker seg mer enn andre. De kan opptre som inspiratorer overfor andre. De kan være den nødvendige brikken som får et prosjekt fremover. Med andre ord en viktig drivaksel i et stort maskineri.

Derfor har Norges Bilsportforbund innstiftet prisen «Årets Drivaksel». Prisen, som symboliserer viktigheten av den frivillige drivkraft i sporten, skal deles ut under NBFs premieutdeling 22. november 2013.

I denne forbindelse ønsker NBF forslag på kandidater. Det er nedsatt en egen jury som skal stå for kåringen, men juryen trenger forslag på kandidater.

Forlag på «Årets Drivaksel 2013» sendes til:

«Årets Drivaksel 2013»
Norges Bilsportforbund
Postboks 60, Bryn
0611 OSLO

eller til info@bilsport.no
Senest fredag 8. november 2012

Comments are closed.