Antidoping og bruk av rusmidler

Nytt regelverk innen prøver innen antidoping, VIKTIG å lese &100 s. 66 i

Bilsportboken 2016. Spesielt det med rød skrift ….

Comments are closed.