Kalender bilsport pr 080219

https://bilsport.no/kalender/

Dreving trenings cadetti

Det er fohandlet frem en pris på Kr. 800,- inkl. mva. for settet.

Kartingseksjonen har bestemt at det skal innføres fast dreving og turtallsperre i treningscadetti.

SK Servise garanterer at prisen vil vare frem til påske, etter dette vil prisen bli justert opp.

Det er ikke innbytte av det gamle utstyret.

Den faste dreving er satt til 10 T foran og 72 T bak.

Info fra Kartingseksjonen NBF

Kartingseksjonen har invitert hovedorganisasjonene NMK, KNA og FMK til dialogmøte i begynnelsen av februar. NBF håper dette vil bringe frem mange nye momenter for hvordan kartingen i Norge vil bli i fremtiden

NBF ønsker forslag på personer som ønsker å oppgraderes til juryledere, Forslag på kandidater må komme fra klubbene og kandidaten må være jurymedlem fra før.

Vi er avhengig av rekrutering til slike jobber og oppfordre klubbene til å finne kandidater gjerne blandt sine unge tidligere aktive.

Info ang lisenser og Gnist

Godkjente isbaner pr 29.12.18

Link til oversikt og info : https://bilsport.no/arrangorportal/bane-sikkerhet/godkjente-isbaner/

Viktig info Ang kjøring på isen

Vi vil minne alle om hva regelverket sier om pigdekk.

For kjøring på isbane. Tillatte dekk: Heidenau Ice Racer
11 x 4.50 – 5 med pigg type«Rally 9-18», pigget av Høland Gummiservice, 1970 Hemnes.
Maksimum overheng pigg: 5mm

For klasser under 100ccm: 2 pigger pr. knast, totalt 88 pigger maksimum pr. dekk.

For klasser over 100ccm: 3 pigger pr. knast, totalt 132 pigger maksimum pr. dekk.

Det er ikke tillatt å repigge dekk. Dette gjelder også dersom enkelt-pigger løsner/forsvinner ved bruk.

Husk at man ikke kan kjøre på isen uten at banen er godkjent av NBF