Tips til klubbene ang web påmelding

Hadde vært flott om flere klubber, kan bli med å bruke denne web løsningen for sine løp.

Så vår oppfordring er og ta i bruk dette påmeldingsysteme , dersom dere ikke allerede har gjort det.

De av dere som skal arrangere løp i år kan enkelt melde løpene deres opp NÅ med engang, slik ser man når løp kommer.

Løpene vil ikke være aktive for påmeldinger før tilleggsreglene ligger på plass.

http://gokartrace.no/

Viktig info vedr. bensin fylling til Vårløpet

Jonas W. Bråten`s Minneløp 12.mai

Påmeldingen til løpet er nå åpen: http://gokartrace.no/lopsliste/

Teknisk kontrollør Formel K

Teori fredag 27/4 kl. 18.00 – 21.00 på Varna Kartring
Praksis under løpet lørdag
Pris: Kr. 800,- (klubben blir fakturert etter kurset)
Instruktør: Roy Simensen
Påmelding: karting@bilsport.no

Stian Sørlie Msp. ny distributør av Le Cont dekk

SK Servise AS
Heliveien 2 1820 Spydeberg
Ny distributør av LeCont enhetsdekk for karting i Norge

Invitasjon til Nordisk Karting Serie

Info ang bensinfylling Vårløpet 28.april