Info fra Kartingseksjonen ang homologeringsdokumenter og ledsagerlisens

Kartingseksjonen har besluttet å ikke lenger kreve Homologering av motorer som inngår i klasser som er drevet av importører/promotorer.
Dette gjelder i første rekke SK Servise AS, Norswed Raceingkart og Gravdal Motor. De tekniske spesifikasjoner for klassene vil fortsatt bli liggende på NBF hjemmeside.

På bakgrunn av at dem har fått flere spørsmål så vil dem her komme med følgende informasjon om ledsagerlisens:
Generelle retningslinjer sier.
9.5 Ledsagerlisens
9.5.1 Det kreves obligatorisk ledsagerlisens for ledsager til førere under fylte 18 år.
9.5.2 Lisensen er personlig, og må derfor utstedes i ledsagerens navn.
9.5.3 Anmelder/ledsager melder på deltageren og har det fulle ansvaret for denne under løpet.
9.5.4 Innehaver av ledsagerlisens kan kun anmelde en fører i et løp med mindre førerne er søsken.
9.5.5 I forbindelse med trening kan innehaver av ledsagerlisens ha ansvaret for inntil to førere.
9.5.6 Ledsager kan ved skriftlig fullmakt overføre ansvaret til en annen. Denne må være over 18 år og inneha gyldig lisens.
9.5.7 Som ledsagerlisens godkjennes alle personlige lisenser.
9.5.8 Ledsager er underlagt de samme plikter og rettigheter som andre lisensinnehavere.

Comments are closed.