Info fra Kartingseksjonen

Kartingseksjonen vurderer å innføre en ny klasse fra 2020, man tenker seg en Senior 125 klasse som baserer seg på allerede eksisterende motorer fra flere leverandører.

Bakgrunnen er muligeten til kunne bruke eksisternde utstyr lenger samt at man kan kjøre løp i f.eks Sverige og Danmark.

Comments are closed.